11 Aralık 2013 Çarşamba

ZAYIF AKIM TESİSAT ŞEMALARI

       12 alternatif gerilimle çalışan elektrik tesisatına "Zayıf Akım Tesisatı" denmektedir. Bunu için zayıf akım tesisatları uygun bir sigorta ve 220/12Volt, 5W değerinde transformatör üzerinden beslenir. İlk olarak bir butonla bir zilin çalıştırılması devresini aşağıdaki şekilde görebilirsiniz.
       Zayıf akım devrelerinde 0,5 veya 0,75 mm2 kesitinde zil teli denen iletkenler kullanılır. Transformatörün giriş devresinde 1.5 mm2 kesitinde iletken ve 6 veya 10 A' lik otomatik sigorta kullanılır. İkinci olarak bir butonla iki zilin çalıştırılma devresini aşağıdaki şekilde görebilirsiniz.
       Faz hattı L1 ile Nötr hattı ise N ile sembolize edilmektedir. Elektrik tesisatları iki şekilde şemalandırılmaktadır. Bunlar; Tek hat şeması ve açık şemadır. Bir buton ile iki zilin çalıştırılmasında ziller bir birine paralel(uç uca) bağlıdır. Üçüncü olarak iki butonla bir zilin çalıştırılma devresini aşağıdaki şekilde görebiliriz. 

 
       Tek hat üstte görülen şemalardır. Tek hat şemasında çizgiler boruları noktalar buatları temsil etmektedir. Boru üzerindeki çentikler ise ilgili bölümden geçen iletken sayısı gösterilmiştir. Dördüncü olarak karşılıklı çağırma tesisatına ait şemayı aşağıda görebiliriz.
 

       Karşılıklı çağırma devresi pratikte pek kullanılmasa da mantık olarak ilk öğrenenlere uygulatılan zayıf akım tesisatlarındandır. Burada butonlar aynı renkli zilleri enerjilendirmektedir. Beşinci olarak paylaşmak istediğim, iki kat iki daireli apartman cümle kapıdan çağırmalı zil tesisatını aşağıda görebilirsiniz.
       Şekilden de görüleceği gibi her zil iki ayrı yerden çalıştırılmaktadır. Zil ve buton sayısı arttıkça devre karmaşıklaşmasına rağmen prensip öğrenilirse hiç de öyle olmadığı görülmektedir. Bence şöyle bir prensip benimsenebilir. Transformatör çıkışındaki bir uç bütün butonlara bağlanır. Diğer uç bütün zillere bağlanır. Son olarak hangi buton/butonlar hangi zili çalıştıracaksa aralarında bağlantı yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Şebekeden Bağımsız Çalışan Fotovoltaik Elektrik Üretim Sistemi

    Şebekeden bağımsız (Off Grid) güneş ışınlarını doğrudan elektriğe dönüştüren fotovoltaik bir elektrik üretim sistemine ait elektrik dev...